image3

Sansar Choinyambuu|Welcome to my personal blog

Миний Мэдэх Швейцарь Орон Цуврал №7 Жолооны үнэмлэх

Миний Мэдэх Швейцарь Орон Цуврал №6 Швейцарьт оршин суух бичиг баримт

Amy

Миний Мэдэх Швейцарь Орон Цуврал №5 Швейцарьт сурах

Миний Мэдэх Швейцарь Орон Цуврал №4 Нийтийн тээвэр

Миний Мэдэх Швейцарь Орон Цуврал №3 Бүх нийтийн санал асуулга буюу шууд ардчилал

Instagram